Gynekologie

Nacházíte se v sekci: Gynekologie Péče o těhotné Prenatální echokardiografie - 18.-21.týden

Prenatální echokardiografie - 18.-21.týden

 • Umožňuje vyšetření srdce plodu ultrazvukem ještě před narozením
 • Je prováděno mezi 18. - 21. týdnem těhotenství gynekologem, dětským kardiologem nebo genetikem
 • Otevírá nový pohled na časný vývoj vrozených srdečních vad a poruch srdečního rytmu plodu
 • Program vyšetřování vrozených srdečních vad vznikl v Československu v roce 1986 pod vedením prof. Milana Šamánka a dr. Jana Škovránka
 • Vrozenou srdeční vadu má 7 z 1000 živě narozených dětí
 • Třetina těchto dětí má kritickou vrozenou srdeční vadu, která vyžaduje chirurgické řešení v novorozeneckém nebo kojeneckém věku
 • Chirurgická úmrtnost dětí s vrozenou srdeční vadou operovaných v Dětském Kardiocentru FN Motol je pod 1%, pokud je vada jištěna včas

 

screening_vvvad_plodu5 screening_vvvad_plodu6
 Ultrazvuk zdravého srdce plodu Barevný a pulsní Doppler, měření srdeční frekvence u plodu

 

 

Cílem vyšetření je

 • V případě zjištění závažné vrozené srdeční vady, která bude vyžadovat chirurgický zákrok u novorozence, umožnit porod dítěte ve FN Motol, kde je i Dětské kardiocentrum a vyhnout se tak náročnému transportu novorozence do kardiocentra
 • Zachytit závažné poruchy srdečního rytmu u plodu a umožnit léčbu ještě před narozením dítěte a zabránit tak úmrtí plodu ještě před narozením
 • Tímto způsobem výrazně snížit novorozeneckou úmrtnost dětí s vrozenou srdeční vadou
 • Umožnit podrobnější genetické vyšetření u plodů s vrozenou srdeční vadou. U těchto plodů je vyšší výskyt jiných vrozených vad
 • Časně zjistit vrozené srdeční vady, které nejsou slučitelné s dalším životem nebo mají přes chirurgický zákrok velmi špatnou prognózu, a po domluvě s rodiči umožnit včasné ukončení těhotenství 

krevni_obeh_mRizikové faktory pro vrozené srdeční vady ze strany matky:

 • věk matky nad 35 let
 • infekce matky v těhotenství
 • vrozená srdeční vada u matky
 • revmatická onemocnění matky

Rizikové faktory pro vrozené srdeční vady ze strany rodiny:

 • vrozená srdeční vada u nejbližších příbuzných plodu
 • samovolný potrat nebo mrtvě narozené dítě v rodině
 • genetické vady v rodině

Rizikové faktory pro vrozené srdeční vady ze strany plodu:

 • Jiná nesrdeční vada plodu

Po porodu

Po narození Vašeho dítěte Vás prosíme o vrácení poskytnutého formuláře s informacemi o výsledku těhotenství. Pomůžete nám tím kontrolovat výsledky naší práce. Stále hledáme cesty ke zlepšení našich služeb a vítáme jakékoliv komentáře i reakce.

Přednosti

Nesmírnou výhodou tohoto kombinovaného typu vyšetření je jeho rychlost a včasnost. v případě nabízeného screeningu prvotrimestrálního je celá diagnostika záležitostí jednoho dne v období 11. - 14. týdne. Všechna vyšetření provádíme jako „one stop“, to znamená, že odběry krve, laboratorní vyšetření, ultrazvukové vyšetření i závěrečné vyhodnocení provedeme v řádu několika hodin (za odpoledne). Tím omezíme nutnost opakovaných návštěv.

Závěrem

Vaše dítě bude to nejcennější, co budete v životě mít. Věnujte jeho vývoji dostatek pozornosti a absolvujte všechna v současnosti možná vyšetření (specializované vyšetření v I. trimestru, ve 20. - 22. týdnu i kardiologické vyšetření. 

Rychlý kontakt

telefon: +420 585 22 12 81

Podrobné kontakty

Kde nás najdete

Boleslavova 246/2
Olomouc-Lazce
Česká republika

1. května 863/82
Polanka nad Odrou
Česká republika

Olomouc Polanka nad Odrou

Ukázat na mapě