Neplodnost

Nacházíte se v sekci: Léčba neplodnosti Úspěšnost IVF

Úspěšnost IVF

Jejích výsledky jsou však velmi nesnadno porovnatelné s jinými centry, poněvadž ani my mnohdy nemáme dostatek informací u struktuře těchto výsledků. Pro dobrou znalost je třeba brát ohled na věk ženy (do 35 let otěhotní snadněji, po 40 letech věku raritně), funkci vaječníků (vyloučit předčasné selhání ovarií), či váhu a kouření. IVF lze hodnotit pomocí několika ukazatelů

 • Otěhotnění na embryotransfer (Grav/ET) nejčastěji užívaný parametr - počet těhotenství na počet provedených transferů. Lze je statisticky příznivě ovlivnit, pokud netransferujeme embrya horší kvality.
 • Otěhotnění na punkci - (Grav/cyklus) - přesnější, více vypovídající, lze je ovlivnit odmítnutím punkce u málo nadějného cyklu (málo vyvinutých folikulů).
 • Otěhotnění na stimulaci (Grav/stim) - málo používané.
 • Porod na emryotransfer
 • Porod na stimulaci
 • Porod na zahájený cyklus

Nejvýstižnější jsou údaje o porodech. Jsou však zatíženy chybami, ne všechny pacientky jsou dostatečně ochotné nás přesně informovat o proběhlé graviditě. Tyto výsledky jsou mnohdy velmi zpožděné a zatížené asi 10 % nepřesností (nepřesnosti v adrese, stěhování, nemožná komunikace).

Pro odhad naděje na otěhotnění je nejvhodnější porovnání Vašich předpokladů se strukturovanými výsledky (rozdělenými na jednotlivé skupiny s různou pravděpodobností otěhotnění), které dosahujeme u našich pacientek.

Tabulka otěhotnění pacientek metodou IVF/ICSI - FERTIMED 1999-2006 v jednotlivých kategoriích pacientek

Skupina pacientekPočet cyklůGrav/ETGrav/punkcePorod/ET
Do 35 let dobrá prognoza 2 642 43 % 42 % 36 %
Do 35 let špatná prognoza 1 065 34 % 30 % 28 %
36-40 let dobrá prognoza 419 32 % 31 % 24 %
36-40 let špatná prognoza 250 23 % 22 % 13 %
Nad 40 let dobrá prognoza 0      
Nad 40 let špatná prognoza 76 23 % 21 % 13 %

Vysvětlivky:
Dobrá prognóza: pacientky s normální váhou, nekuřačky, s normálními hormonálními hladinami (bazální FSH méně než 10) a standardní odpovědí ovarií.
Považujeme za seriozní a důležité publikovat výsledky z dlouhodobých studií. Je však nutné si uvědomit, že jsou zatíženy nižší pravděpodobností otěhotnění v dřívějších obdobích.

Srovnání výsledků Fertimed s výsledky registru ČR, Německa, Anglie a EU

ParametrFertimed 2002Registr Německo 2002Regisr Anglie 2000/2001Registr EU 2002
Počet center 1 116 77 631
Počet cyklů IVF/ICSI 534 68 984 27 673 257 682
Otěhotnění/ET 35,9 % 27,2 % 28,4 % 31,53 %
Otěhotnění/punkce 34,9 % 25,1 % 26,6 % 29,9 %
Otěhotnění/cyklus 33 % 22,6 % 25 % 24,9 %
Porod/cyklus 25,9 % * 14,2 % 22 % 16,6 %

* data rok 2005 a část 2006

Prognóza otěhotnění pacientek dle hodnocení zápornými body

Vypracovali jsme systém hodnocení pacientek a v návaznosti na něj jejich prognózu otěhotnění. Za každý sledovaný znak může pacientka obdržet jeden záporný bod. Pacientek, které jsou bez záporných bodů je v našem centu necelých 26% a pravděpodobnost otěhotnění je u nich nejvyšší. S rostoucím počtem záporných bodů výrazně klesá pravděpodobnost gravidity. Jako dárkyně oocytů vybíráme ženy bez záporných bodů.

Záporně hodnocené znaky jsou:

 • FSH > 10 IU/l
 • Věk pacientky > 35 let
 • Počet odebraných oocytů < 5
 • Počet transferovaných embryí < 2
 • ˇ E2 < 1000 pmol/l
 • ^ Spotřeba FSH > 2625 IU/l
 • Váha > 90 kg nebo < 45 kg
 • Nefyziologický karyotyp (mozaicismus)
 • Kouření u muže nebo ženy
 • Délka léčby neplodnosti nad 5 let

Procento gravidit v závislosti na bodování pacientek zápornými body (bez příjemkyň)

 

Počet bodů
Procento pacientek
Úspěšnost na ET
0 25,6 % 54,50 %
1  17,4 %  41,50 %
2  31,4 %  31,20 %
3  11 %  22,45 %
4  8,3 % 16,70 %
5  4,6 %  15,00 %
6  1,4 %  16,70 %
7 a více  0,3 %  0 %

 

Monitorování výsledků

Značný podíl na podíl na našich kvalitních výsledcích má program sledování kvality používaných materiálů a dílčích postupů. Počítačovým programem lx měsíčně vyhodnocujeme procento otěhotnění:

 • u používaných medií (současně minimálně 2 media)
 • u jednotlivých léků, používaných ve stimulačních protokolech
 • úspěšnost jednotlivých pracovníků v jednotlivých postupech asistované reprodukce, abychom upřednostňovali ty, kteří dosahují nejlepších výsledků
 • u jednotlivých metod AR nebo jejich kombinací

Rychlý kontakt

telefon: +420 585 22 12 81

Podrobné kontakty

Kde nás najdete

Boleslavova 246/2
Olomouc-Lazce
Česká republika

1. května 863/82
Polanka nad Odrou
Česká republika

Olomouc Polanka nad Odrou

Ukázat na mapě